vedení společnosti

Marta Vlčková 

Jednatelka  společnosti

PaedDr. Jiří Vlček     

Odborný garant pracoviště. Absolvent UK Praha obor fyzioterapie (rehabilitace). V letech 1990 až 1994 spolupracovník svého učitele prof. Karla Lewita, na jehož práci navazuje i jako akreditovaný školitel oboru manuální medicína. Vysokoškolský učitel ZSF JČU České Budějovice.