Olma R+

  • nyní nový název 
  • máme tradici - poskytujeme zdravotní péči v oborech léčebná rehabilitace a fyzioterapie již od roku 1994
  • máme vysoce kvalifikovaný personál a moderní přístrojové vybavení
  • jsme výukovým centrem pro postgraduální vzdělávání fyzioterapeutů v oboru manuální terapie a studentů fyzioterapie JČU