Školící centrum

Jsme školící zařízení pro fyzioterapeuty akreditované MZČR a výukovým pracovištěm JČU.

Akreditovaný kurz manuální terapie pro fyzioterapeuty v rozsahu 190 hodin (počet kreditů 114). 
8 částí - pátek, sobota 

Aktuálně probíhá kurz od října 2019 do května 2020

Přeběžné přihlášky na kurz 2020/21 můžete posílat

Podmínkou přihlášení na kurz jsou 2 roky praxe v oboru fyzioterapie.

Přihlášky obsahující jméno a příjmení, absolvovanou školu, délku praxe, současné pracoviště,telefonický kontakt posílejte na adresu jvlcek@rehab.cz

Podrobnější informace dostanete po odeslání přihlášky.