Jaké léčebné metody poskytujeme?

Techniky manuální terapie 

 manuální medicína není jen "dovedností k napravení blokád", ale zejména je specifickým prostředkem k vyšetření pohybového systému, bez něhož například nelze rozlišit radikulární a pseudoradikulární syndrom, vyšetřit možnou cervikální příčinu bolestí hlavy, či závratí (pozn. RTG je pro tyto symptomy zcela nepodstatné vyšetření). Je také rozhodující při odhalení příčiny tzv. vertebroviscerálních syndromů a důležitá v řadě dalších diferenciálně diagnostických rozvah. Její terapeutická část je  nejen pro tzv. vertebrogenní syndromy, ale v podstatě všechny funkční i strukturální poruchy pohybového aparátu. Důležité je, aby nebyla jedinou metodou v práci fyzioterapeuta nebo lékaře.Vzhledem k tomu, že odborný zástupce Olma R+, Dr. Jiří Vlček je dlouholetý školitel manuální terapie a své znalosti získal od zakladatele manuální terapie ve střední Evropě prof. Karla Lewita, jsou všichni naši fyzioterapeuté v tomto oboru nadprůměrně vzděláni.

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS)

vyšetřovací a léčebná metoda vycházející z principů vývojové kineziologie, které objevil další z členu tzv. Pražské školy, prof. Václav Vojta a rozvinul do současné podoby prof. Pavel Kolář. Je základem moderního, racionálního přístupu k pohybové terapii a rehabilitaci u většiny poruch hybného systému. Díky úzké spolupráci s prof. Kolářem, která se datuje od společných studií s Dr. Jiřím Vlčkem, má naše pracoviště přímý zdroj informací a možnost kvalitního proškolení svých fyzioterapeutů a lékařů.

Některé další postupy a metody pohybové terapie

Senzomotorická stimulace, Metoda Ludmily Mojžíšové, Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF), Tejpování a další

Rázová vlna 

je relativně nová metoda, naše zařízení ji ale používá již řadu let (byli jsme po FN Motol první nebo druhé pracoviště, které její dobré léčebné účinky využívalo v ČR). Doménou je terapie entezopatií, nejčastěji tenisový loket, patní ostruha, ale samozřejmě i všechny ostatní. V těchto případech jde skutečně o nejúčinnější fyzikální terapii. Vlemi účinná je i na svalové distenze, parciální ruptury (po odeznění akutního stádia), nebo chronické záněty šlach. Méně známý je její velmi dobrý účinnek na proces osifikace u špatně hojících se fraktur nebo pakloubů. Bohužel tato metoda není hrazena ze zdravotního pojištění.

Vysokoindukční magnetické pole Salus Talent 

je prozatím málo rozšířená metoda, která ve svých účincích naprosto jasně převyšuje její starší sestru nízkoindukční (klasickou) magnetoterpii, které je u nás velmi rozšířena, a která podle našich zkušeností pomáhá pouze lidem, kteří jsou opravdu velmi citliví na magnetické pole. Vysoká elektroindukce např. dokáže měnit vlastnosti synoviální tekutiny, proniká hluboku do tkání. Může tak jako žádná jiná léčit kloubní, svalové i nervové tkáně. Její ojedinělost je v léčbě (kompenzaci) osteoartrozy a kořenových syndromů.

Laser

vhodný pro léčbu při poruchách kloubů, svalů, úponů, šlach, periferních nervů, ale i jizev a špatně hojících se ran. Jeho výhodou je možnost bezkontaktní aplikace a žádné vedlejší účinnky(kromě oka), takže je možný ho použít u gravidních nebo u dětí na oblasti růstových zón a pod.

Kombiterapie

spojuje účinky klasické elektroterapie a ultrazvuku. Nejlepší volba při léčbě svalových spouštových bodů (Trigger points), které pomáhá i diagnostikovat.

Ultrazvuk

jeho účinnost a možnosti nejsou tak veliké jak se obecně traduje. Například aplikace na svalové úpony je přímo kontraindikována. Vhodné jsou u zánětů šlach, na otoky po distorsích hlezen a pod.

Distanční elektroterapie VAS 07

má základní programy jako klasická elektroterapie, jako jsou interferenční proudy a další, které především ovlivňují svalové napětí a bolest. Její specifikou je ale léčebný program I72, který výborně podporuje hojení tkání (i kostí) a redukuje otok a zlepšuje prokrvení. Používáme ho tedy nejvíce na kořenové nebo úžinnové syndromy, stav po frakturách atd. Pro její bezkontaktnost je možná i nezhojené rány a jizvy.