Výběr fyzioterapeutického a rehabilitačního zařízení je pro vaše pacienty důležitý!

Ošetřujícímu lékaři záleží nejen na tom, kde je jeho pacient operován, kým je vyšetřen, ale i na tom, kam dochází na "rehabilitaci". Výběr vhodného pracoviště je stejně důležitý, jako včasné zahájení terapie a rehabilitace.
V málokterém oboru se liší provádění technik a léčebných postupů na jednotlivých pracovištích tak jako ve fyzioterapii. 

Je důležité "co se dělá" a ještě důležitější "kdo to dělá".

Pro správně vedenou fyzioterapii je zcela nezbytné průběžné provádění vyšetřovacích a hodnotících metod, které celý proces rehabilitace nutně modifikují podle aktuálního stavu pacienta.
Fyzioterapeutické metody včetně fyzikální terapie jsou velmi specifické a nelze je stanovovat paušálně a obecně. Není možné dobře pracovat podle předpisu 6x mobilizační techniky Th páteře, 10x magnetoterapie na kolenní kloub a podobně. Poukaz na fyzioterapii není a nemůže být recept. Smysl má odeslat pacienta do zařízení, kterému důvěřujete, kdy napíšete důvod rehabilitace, případně omezení, kterými se musíme řídit. Kvalifikovaný fyzioterapeut je pak schopen a podle zákona i oprávněn léčebně rehabilitační proces stanovit a průběžně jej upravovat. Kvalifikovaný a zodpovědný fyzioterapeut je si vědom svých limitů a samozřejmě případné komplikace nebo změny zdravotního stavu konzultuje s ošetřujícím lékařem.